HYPRO 450 XL Traktorprocessor

HYPRO 450 XL är en smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor. Den är en omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika suveränt i klenare slutavverkning som i förstagallring. HYPRO 450 XL har Hög- och Lågfart, vilket ger möjlighet till mycket hög matningshastighet, 5m/sek, vid Högfartsläge vilket ger stora fördelar vid körning i klenare skog. Lågfartsläget har en matningshastighet på 3,5m/sek och ett mycket högt startmoment kombinerat med en råstyrka som skall användas vid körning i grövre skog.

Maskinen har maximal öppningsdiameter på 45 cm och en totalkvistningsdiameter från 40 cm ner till 5 cm, den har även en helhydraulisk och mycket kraftfull höghastighetskap med hög kapförmåga som ger spjälkfri kapning. Processorn är utrustad med ett separat hydraulsystem med egen pump och tank där pumpen ansluts direkt på traktorns kraftutagsaxel eller via kraftöverföringsaxel då pumpen monteras på processorns stativ som alternativt utförande. HYPRO 450 XL har som standard dubbelmidja vilket medför möjligheten att sidoförskjuta maskinens arbetsläge och därmed faller alltid kapat virke utanför traktorns hjul. Det innebär utmärkta möjligheter att sortera virket i högar med olika virkessortiment redan vid upparbetningen samt att man inte kör i virkeshögarna vid förflyttning efter upparbetning. Detta medför även betydligt enklare och effektivare skotning. Maskinens helt suveräna hydrauliskt drivna vinsch manövreras som standard med proffsig digital radioutrustning men kan även manövreras via ventilens handspak. Vid avbrutet vinschkommando sker omedelbart stopp utan fördröjning, vid in-vinschning och vid stopp är vinschen dessutom alltid i bromsat läge.

HYPRO 450 XL kan utrustas med matarkran som finns i fyra alternativt sex meters längd. HYPRO matarkran är skräddarsydd för att underlätta och effektivisera arbetet i maskinens närområden. Kranen arbetar oberoende av aggregatets läge och maskinföraren står därmed vid manöverbordet när kranen utför arbetet. Risspridning i stickvägen görs enkelt tack vare kranens svängvinkel på 120° samt dess långa räckvidd. Kranen har därmed en mycket stor arbetsmiljöförbättrande och miljöskonsam inverkan på det dagliga arbetet i skogen.

HYPRO 450 XL har som standard mätdator C-373 med längdmätning, fotoceller som startar och nollställer mätcykeln samt separat mäthjul med pulsgivare som ger mätpulssignaler till mätdatorn. Som tillval finns mätdator MD-320 med både längd och diametermätning som även registrerar upparbetat virke och sparar loggdata efter varje kapad bit. Loggdata kan sedan skrivas ut via en vanlig PC-hemdator.

HYPRO 450 XL är en helt unik allroundmaskin med ett mycket brett användningsområde för både entreprenören och för den självverksamme skogsägaren.

Gå tillbaka till traktorprocessorprogram

Teknisk data, HYPRO 450 XL Traktorprocessor

Vikt inkl. hydr.olja1130 / 1150 kg
Längd max:1,9 m
Längd min:1,5 m
Bredd infällt läge:1,6 m
Matningshastighet:>3,5 m/sek / >5 m/sek
Tiltvinkel:60°
Svängbarhet:140°
Min. traktoreffekt:65 hk
Min. diameter:5 cm
Max diameter:45 cm
Max kvistningsdiameter:40 cm
Vinschens dragkraft:2 ton
Vinschlinans längd:50 m
Hydraulsystem variabelt lastkännande:54 cc
Hydraultryck:230 bar
Hydraulflöde rekommenderat:85–100 l/min
Tankvolym:85 l
Kraftuttagsvarv:400–500 v/min

Kranspecifikation

Längder:4 m / 6 m
Vikter:230 kg / 350 kg
Dragkraft:1500 kg
Lyftkraft vid 2 m:1200 kg
Gripdiameter max:45 cm