header


HYPRO 755 HB Hjulburen Traktorprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen ger fler skogsbrukare möjligheten till att äga och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin. Processorn ansluts mycket enkelt till traktorn med samma princip som med en skogsvagn. HYPRO 755 HB är komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem och har vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift. Pump och tank är monterade på processorn och den belastar inte traktorn med mer än 200 kg på draget. Detta gör att den är användbar även för lättare traktorer samt mycket enkel att ansluta och koppla ifrån vid byte av redskap.

Maskinen är smidig och lättmanövrerad med kraftig ramstyrning och hydrauliska lavettstödben för högre stabilitet vid behov, som t.ex. vid vinschning av grova träd eller fällning med fällgrip.

Processorn har 280° svängradie samt sidoförskjutbarhet, därtill +/-25° ramstyrning med dubbelcylinder vilket gör anpassning till trädets fällriktning mycket god och ger ett avstånd mellan virkeshögarna på upp till 3,3 meter.

HYPRO 755 HB manövreras med HYPROs eget EHC-Canbussystem, HYPRO-CAN DUAL, via mini-joysticks från traktorhytten. Med ett enkelt knapptryck väljer man mellan kranläge och processorläge och manövrerar på så vis båda med samma spakar. HYPRO 755 HB är lämpad för såväl gallringar som slutavverkningar.

Längd- och diametermätning med sparad loggdata i HYPROs mätdator MD320 är standard på alla HYPRO 755-modeller. Loggdata sparas vid varje kap och kan sedan enkelt sparas ner eller skrivas ut på en PC. I mätlistan registreras antal kapade bitar, antal kubik och medelvolym för respektive virkesslag.

Med en HYPRO 755 HB får du en synnerligen effektiv avverkningsmaskin men låga drift- och underhållskostnader, enkel service och högt andrahandsvärde. Allt detta tillsammans med lågt marktryck, hög markfrigång (50/60 cm) och spårande ramstyrning ger en lättmanövrerad, skonsam och samtidigt effektiv avverkningsmaskin.

Gå tillbaka till traktorprocessorprogram

Teknisk data, HYPRO 755 HB Hjulburen Traktorprocessor

Vikt inkl. hydr.olja2350 kg
Bredd infällt läge:2,48 / 2,67 m
Längd inkl. drag:3,6 m
Markfrigång:50 / 55 cm
Hydraulisk ramstyrning:Ja
Antal cylindrar i styrning:2 st
Svängbarhet i ramstyrning:+/-25°
Matningshastighet:>3,5 m/sek
Tiltvinkel:65°
Svängbarhet:280°
Kranens räckvidd:7,5 m
Kranens svängbarhet:360°
Min. traktoreffekt:70 hk
Min. diameter:3 cm
Max diameter:50 cm
Max kvistningsdiameter:40 cm
Vinschens dragkraft:2 ton
Vinschlinans längd:50 m
Hydraulsystem variabelt lastkännande:74 cc
Hydraulflöde:max 150 l/min
Hydraultryck:250 bar
Tankvolym:150 l
Kraftuttagsvarv:400–540 v/min