HYPRO FG50FA -kaatokoura/-energiakoura

HYPRO FG45FA -kaatokoura on suunniteltu niin, että letkujen määrä on minimoitu ja kouran keveys ja ylivoimainen ketteryys taattu. Innovatiivinen rakenne, jossa kaatokouran syöttö tapahtuu vain kahdella letkulla ja sitä ohjataan kouran avaus- ja sulkemistoiminnoilla, mikä mahdollistaa vapaan pyörimisen katkaisusahan suuresta öljyvirtauksesta huolimatta. Kaatokoura katkaisee tehokkaasti, ja se voidaan asentaa periaatteessa kaikkiin rotaattorilla varustettuihin nostureihin – esimerkiksi kuorma-autoihin, metsävaunuihin, kuormatraktoreihin ja kaivinkoneisiin.

Kaatokouraa käytetään puiden, oksien ja vesakkojen kaatoon, katkaisuun, kuormaamiseen ja purkamiseen metsissä, teiden varsilla, voimajohtokäytävillä, puistoissa ja kaupunkiympäristöissä. FG50FA toimitetaan vakiona energiakouralla varustettuna. Silloin se on varustettu avoimilla sormilla, 10 cc:n sahamoottorilla ja 59 senttimetrin terälevyllä, joka pystyy katkaisemaan jopa 50 senttimetrin pituudelta. Se voidaan varustaa myös 54 senttimetriä pitkällä erikoisterälevyllä (energiaterälevyllä), joka mahdollistaa kaiken katkaisemisen pensaista jopa 45 senttimetrin paksuisiin runkoihin, jolloin ketjun kireyttä voidaan hallita paremmin vesakkoa raivattaessa.

HYPRO FG45FA:ssa on täyshydraulinen rakenne, niin että automaattinen kallistustoiminto ja katkaisu tapahtuvat avaamalla ja sulkemalla koura, joten kouran käyttöön ei tarvita erillistä ohjausjärjestelmää. Hydraulisen vaihtoventtiilin avulla saadaan kouran katkaisu- ja kallistustoiminnot toimimaan viiveellä. Tämän ansiosta ei tarvita useampia venttiiliosia katkaisun ja kallistuksen aktivointiin, mutta mahdollistetaan silti erinomainen katkaisuteho. Toiminnon vaihdon viivettä voidaan säätää välillä 0–4 sekuntia. Hieman pidempi viive auttaa, jos kauhaa käytetään myös kaadettujen runkojen lastaamiseen ja purkamiseen. Sekä katkaisu- että kallistustoiminto keskeytyy, kun koneen kuljettaja vapauttaa toiminnon ohjaussauvalla. Yhdessä kaatokouran joustavuuden ja hydraulitoimisen kallistusnivelen kanssa tämä helpottaa pääsyä puunrunkoihin ja oksistoihin juuri oikeassa kaatokulmassa.

Kouran hydrauliventtiiliosa on varustettava avoimella keskiöllä (moottoriluistilla), mutta jos tämä ei ole mahdollista, kaatokouran mukana voidaan tilata yksinkertainen ulkoinen "paluun ohitussarja”. Lisäksi kaapeli- tai radio-ohjattavaa kallistuslukkoa voidaan käyttää sekä kuorman että kallistuskulman täydelliseen hallintaan. Ilman kallistuslukkoa ylöskallistus palaa kelluvaan asentoon katkaisun päätyttyä ja kallistuu alas yhdessä katkaistun puun kanssa.

Mallin vahvuus piilee hyvin todistetusti tukevassa rakenteessa, jonka paino säilyy kevyenä ja joka on helppo liittää ja irrottaa. Teknisenä innovaationa se tarjoaa korkean hyötysuhteen ja helppokäyttöisyyttä, mikä tehostaa työtä helposti ja parantaa kaadon ergonomiaa ja turvallisuutta käyttäjän näkökulmasta.

Tekniset tiedot, HYPRO FG50FA

Katkaisuhalkaisija maks:50 cm
Kallistuskulma:100°
Paino, sis. kallistusnivelen:193 kg
Sahan hydraulimoottori:10 cm³/kierros // 5 cm³/kierros
Minimityöpaine:190 bar
Maksimityöpaine:250 bar
Tarv. pumpun virtaus, min:40 l/min
Tarv. pumpun virtaus, maks:90 l/min
Lisähydrauliletkut:0

HYPRO FG50EC -kaatokoura/-energiakoura

HYPRO FG50EC -kaatokoura on suunniteltu niin, että letkujen määrä on minimoitu ja keveys ja kaatokouran eri toimintojen täysi hallinta taattu. Kaatokourassa on kaksi syöttöletkua, joilla kutakin toimintoa (tartunta, kallistus ja katkaisusaha) ohjataan kouran avaus- ja sulkutoiminnolla toimintojen välisellä sähköisellä vaihdolla. Vaihto tapahtuu kaapeli- tai radio-ohjauksella. Kaatokoura voidaan asentaa periaatteessa kaikkiin rotaattorilla varustettuihin nostureihin, esimerkiksi kuorma-autoihin, metsävaunuihin ja kaivinkoneisiin.

Kaatokouraa käytetään puiden, oksien ja vesakkojen kaatoon, katkaisuun, kuormaamiseen ja teiden varsilla, voimajohtokäytävillä, puistoissa ja kaupunkiympäristöissä sekä metsissä. FG50EC:llä voidaan ohjata tarkasti kallistusta sekä ylös- että alaspäin lukitussa asennossa, mutta myös asettaa kallistus kelluvaksi. Tämä yhdessä katkaisusahan täydellisen hallinnan kanssa tekee FG50EC:stä erittäin tehokkaan katkaisutyökalun myös erittäin ahtaissa ja vaativissa tiloissa. Koura-, katkaisu- ja aktiivinen kallistustoiminto keskeytyy, kun koneen kuljettaja vapauttaa toiminnon ohjaussauvalla. Yhdessä kaatokouran joustavuuden ja hydraulitoimisen kallistusnivelen kanssa tämä helpottaa pääsyä puunrunkoihin ja oksistoihin juuri oikeassa kaatokulmassa.

Kouran hydrauliventtiiliosa on varustettava avoimella keskiöllä (moottoriluistilla), mutta jos tämä ei ole mahdollista, kaatokouran mukana voidaan tilata yksinkertainen ulkoinen "paluun ohitussarja”.

Katkaisukoura toimitetaan vakiona energiakouralla varustettuna ja se on varustettu avoimilla sormilla, 10 cc:n sahamoottorilla ja 59 senttimetrin terälevyllä, joka pystyy katkaisemaan jopa 50 senttimetrin pituudelta. Se voidaan varustaa myös 54 senttimetriä pitkällä erikoisterälevyllä (energiaterälevyllä), joka mahdollistaa kaiken katkaisemisen pensaista jopa 45 senttimetrin paksuisiin runkoihin, jolloin ketjun kireyttä voidaan hallita paremmin vesakkoa raivattaessa.

Mallin vahvuus piilee hyvin todistetusti tukevassa rakenteessa, jonka paino säilyy kevyenä ja tarkasti ohjattavana. Teknisenä innovaationa se tarjoaa korkean hyötysuhteen ja helppokäyttöisyyttä, mikä tehostaa työtä helposti ja parantaa kaadon ergonomiaa ja turvallisuutta käyttäjän näkökulmasta.

Teknisk data, HYPRO FG50EC

Katkaisuhalkaisija maks:50 cm
Kallistuskulma:100°
Paino, sis. kallistusnivelen:195 kg
Sahan hydraulimoottori:10 cm³/kierros // 5 cm³/kierros
Minimityöpaine:190 bar
Maksimityöpaine:250 bar
Tarv. pumpun virtaus, min:40 l/min
Tarv. pumpun virtaus, maks:90 l/min
Lisähydrauliletkut:3 kpl
Lisähydraulilinjat:0

HYPRO FG45 -kaatokoura/-energiakoura

HYPRO FG45 -kaatokoura soveltuu erinomaisesti sekä pysty- että kaadettujen runkojen käsittelyyn. Kaatokoura kaataa normaalipituisen rinnan korkeudelta halkaisijaltaan 30–35 senttimetrin seisovan puun ja pystyy katkaisemaan juuresta levinneet sekä lyhytkasvuiset puut edullisissa olosuhteissa katkaisten jopa 45 senttimetrin halkaisijaan saakka, mikä tekee kourasta toiminnoiltaan ainutlaatuisen sen pienen painon ja koon huomioon ottaen.

Kaatokoura voidaan asentaa periaatteessa kaikkiin rotaattorilla varustettuihin nostureihin, esimerkiksi metsävaunuihin, kuormatraktoreihin ja kaivinkoneisiin. Sitä käytetään kaatamaan, katkaisemaan, lastaamaan ja purkamaan puuta ja vesaikkoja teiden, johtokatujen ja puisto- ja kaupunkiympäristöjen vieriltä sekä luonnollisesti myös yhdessä HYPROn traktoriprosessoreiden kanssa.

FG45 toimitetaan vakiona energiakouralla. Silloin se on varustettu avoimilla sormilla, 10 cc:n sahamoottorilla ja 59 senttimetrin terälevyllä. Se voidaan varustaa myös 54 senttimetriä pitkällä erikoisterälevyllä (energiaterälevyllä), joka mahdollistaa kaiken katkaisemisen pensaista jopa 45 senttimetrin paksuisiin runkoihin. Terälevyn muotoilun ansiosta ketju kiristyy myös pitkiltä sivuilta ja on siten huomattavasti vakaampi katkaistaessa useita runkoja samanaikaisesti, kuten vesaikkoja tai pensaita. Näin ketjun katkeamisvaara pienenee merkittävästi energiaterälevyn avulla tämäntyyppisessä käytössä. Hydrauliikkajärjestelmissä, joissa öljyn virtaus ei ole yli 60 l/min, kaatokoura voidaan varustaa myös pienemmällä (5 cc) katkaisumoottorilla säilyttäen ketjun nopeus ja katkaisukyky tehokkaana.

FG45:ssä on kallistustoiminto, joka kallistaa kouran kaatoasentoon automaattisesti, kun kauha avautuu täysin auki. Kun sen halutaan palaavan alkuasentoon, aktivoidaan katkaisusaha, jolloin koura laskee heti vaakasuuntaiseen työasentoonsa.

Nosturin venttiilissä on oltava vapaa osa tai katkaisumoottorin aktivointiin tarkoitettu lisäventtiili. Tämän on oltava moottoriluistimallia (avoin keskiosa), joka avataan suoraan säiliöön vapaalla, vaihtoehtoisesti paluuletku ja moottorin tyhjennysletku voidaan johtaa suoraan säiliöön.

Kaatokouran joustavuus ja hydraulitoiminen kallistusnivel helpottavat pääsyä puunrunkoihin juuri oikeassa kaatokulmassa. Tämä tekee kaatamisesta hyvin käytännöllistä ja helppoa. Lisäksi sen kevyt paino mahdollistaa erinomaisesti hyvin pitkän ulottuvuuden nosturien käytön ilman, että se vaikuttaisi haitallisesti vakauteen tai nostokykyyn.

Tekniset tiedot, HYPRO FG45

Katkaisuhalkaisija maks:50 cm
Kallistuskulma:100°
Paino, sis. kallistusnivelen:169 kg
Sahan hydraulimoottori:10 cm³/kierros // 5 cm³/kierros
Minimityöpaine:190 bar
Maksimityöpaine:250 bar
Tarv. pumpun virtaus, min:50 l/min
Tarv. pumpun virtaus, maks:80 l/min
Lisähydrauliletkut:3 kpl