HYPRO Fällgripar

HYPRO FG50FA

HYPRO FG50FA Fällgrip

HYPRO FG50FA fällgrip utför ett mycket effektivt kaparbete och kan monteras på i princip alla kranar med rotator – exempelvis på lastbilar, skogsvagnar, skotare och grävare. Fällgripen används för att fälla, kapa, lasta och lossa träd, grenar och sly i skog, utmed vägar, ledningsgator, i park- och stadsmiljöer.

Läs mer

HYPRO FG50EC

HYPRO FG50EC Fällgrip

HYPRO FG50EC fällgrip är utvecklad för minimal slangdragning, låg vikt och full kontroll över fällgripens olika funktioner. Fällgripen matas med två slangar där varje funktion (grip, tilt och kapsåg) styrs helt via kommando ”öppna grip” eller ”stäng grip” med elektrisk växling mellan funktionerna. Växling sker via kabel eller radiostyrning.

Läs mer

HYPRO FG45
HYPRO FG45 Fällgrip

HYPRO FG45 fällgrip lämpar sig väl för hantering av såväl stående som fällda stammar. Fällgripen fäller rotstående träd med normallängd upp till max 30–35 centimeter i omkrets i brösthöjd och har kapmöjlighet för rotsvullna samt kortvuxna träd under gynnsamma förhållanden på upp till hela 50 centimeter i diameter kapsnitt.

Läs mer