När jag skaffade HYPRO HV14 Skotarvagn med sin stabilitet och förmåga att ta sig fram i terrängen så var arbetet i skogen riktigt skoj.

Hej,

Jag heter Lars-Ivar Olofsson och bor utanför Olofström, Blekinge. Jag köpte min första HYPRO 1995, det var en HYPRO 500 LSTM. År 2002 uppgraderade jag till en HYPRO 755 och 2004 inhandlade jag även en HYPRO HV14 Skotarvagn.

Jag valde HYPRO för att det verkade vara en maskin som var snabb och effektiv i jämförelse med andra och nära till service. Maskinen var tänkt att användas för att underlätta arbetet med alla gallringar. På ett skogsbruk som består av 270 ha skog så är gallringsbehovet alltid stort och där har maskinen verkligen motsvarat förväntningarna. Sedan kom stormen Gudrun och ställde till det. Då var den en stor tillgång i upparbetningen när det nu var slutavverkningsskog och maskinen användes i mindre brötar och ströträd och var till stor hjälp efter losskapning och i vissa fall kapning av en eller två timmerstockar. Den underlättade det arbetet som blev betydligt säkrare och ströträden mer ihopsamlade.

När jag skaffade HYPRO HV14 Skotarvagn med sin stabilitet och förmåga att ta sig fram i terrängen, tack vare de höga hjulen, så var arbetet i skogen riktigt skoj.

HYPRO är ett servicevänligt företag som alltid ställer upp med trevlig kompetent personal som är serviceinriktad när man behöver hjälp med någon reservdel eller i början när man behövde mer hjälp.

Mina HYPRO processorer och skotarvagn har motsvarat förväntningarna mer än väl och gör arbetet säkert och rationellt i bondeskogsbruket.

Lars-Ivar Olofsson, Ebbemåla

HYPRO 755 & HV14

Gå tillbaka till referenskunder
Lars-Ivar Olofsson