HYPRO FG50FA Fällgrip/Energifällgrip

HYPRO FG50FA fällgrip är utvecklad för minimal slangdragning, låg vikt och oöverträffad smidighet. Innovativ konstruktion där fällgripen endast matas med två slangar och styrs helt via funktionerna ”öppna grip” och ”stäng grip” ger möjlighet till fri rotation trots kapsågens höga oljeflöde. Fällgripen utför ett mycket effektivt kaparbete och kan monteras på i princip alla kranar med rotator – exempelvis på lastbilar, skogsvagnar, skotare och grävare.
Gå till produktinfo & teknisk data
HYPRO FG50FA

HYPRO FG50FA Fällgrip

HYPRO FG50FA används för att fälla, kapa, lasta och lossa träd, grenar och sly i skog, utmed vägar, ledningsgator, i park- och stadsmiljöer. FG50FA levereras som standard i utförandet energigrip. Den är då utrustad med öppna gripklor (risklor) 10cc sågmotor och 59 centimeter sågsvärd som klarar upp till 50 centimeter kapsnitt. Den kan även utrustas med ett 54 centimeter långt specialsvärd (energisvärd) för att göra det möjligt att kapa allt från buskage och ända upp till 45 centimeter grova stammar med mer kontroll på kedjans anspänning vid slyröjning.

Utmärkande för HYPRO FG50FA fällgrip är en helhydraulisk konstruktion, med autofunktion för tilt och kap via kommandon för ”öppna grip” och ”stäng grip” – det krävs alltså inget extra styrsystem för att manövrera fällgripen. Genom en hydraulisk växelventil går funktionerna för grip över till att kapa respektive tilta efter en fördröjning. Detta tar bort behovet av fler ventilsektioner för aktivering av kap och tilt, men ger ändå en bibehållen hög kapeffekt. Fördröjningen i funktionsbyte är justerbar till cirka 0–4 sekunder. En något längre fördröjning underlättar om gripen också ska användas till att lasta och lossa det som fällts. Både kap- och tiltfunktion avbryts när maskinföraren släpper kommandot i joysticken. Tillsammans med fällgripens smidighet och hydrauliska tiltled gör detta det möjligt att enkelt komma åt trädstam eller grenverk i rätt fällvinkel.

Gripens hydrauliska ventilsektion behöver vara utrustad med öppet center (motorslid) men om detta inte är möjligt kan ett enkelt externt ”retur bypass kit” beställas tillsammans med fällgripen. Som tillägg kan ett kabel- eller radiostyrt tiltlås användas för full kontroll på både last och tiltvinkel. Utan tiltlås återgår det upptiltade läget till flytläge efter avslutad kapsekvens och tiltar då ner tillsammans med det kapade virket.

Styrkan i modellen ligger i välbeprövad robust konstruktion med bibehållen låg vikt och enkel till- och frånkoppling. Det är teknisk innovation som ger hög effektivitet i en lättanvänd produkt, som snabbt effektiviserar arbetet samt höjer ergonomin och säkerheten i fällningsmomenten för användaren.

Gå tillbaka till fällgripar

Teknisk data

Kapdiameter, max:50 cm
Tiltvinkel:100°
Vikt, inkl. tiltled:193 kg
Sågens hydraulmotor:10 cc // 5 cc
Min. arbetstryck:190 bar
Max. arbetstryck:250 bar
Erf. pumpflöde, min:40 l/min
Erf. pumpflöde, max:90 l/min
Extra hydraulledningar:0

Vill du veta mer om HYPRO FG50FA?

Fyll i din information nedan och tryck sedan på ”Kontakta mig”, så kommer någon av våra säljare att ringa upp dig så snart som möjligt för att hjälpa dig vidare och svara på dina frågor om våra produkter.