HYPRO 755 HB Hjulburen Traktorprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor ger fler skogsbrukare möjligheten att äga och använda en mycket stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin. Processorn ansluts mycket enkelt till traktorn med samma princip som en skogsvagn och hanterar träd från 3 centimeter ända upp till 50 centimeter i diameter. Träden matas in med den 7,5 meter långa kranen eller med hjälp av den 2000 kilo dragstarka radiostyrda vinschen med 50 meter vajer.
Gå till produktinfo & teknisk data
HYPRO 755 HB
HYPRO 755 HB Hjulburen Traktorprocessor

HYPRO 755 HB är komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem och har vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift. Pump och tank är monterade på processorn och den belastar normalt inte traktorn med mer än 200 kilo på draget. Detta gör processorn användbar även för mindre, lättare traktorer samt mycket enkel att koppla till och ifrån vid byte av redskap – bytet utförs normalt på bara några minuter.

Maskinen är smidig och lättmanövrerad med kraftig ramstyrning och hydrauliska lavettstödben för hög stabilitet vid behov, som vid vinschning av grova träd, i lutande terräng eller vid fällning med fällgrip. Processorn har 280 grader svängradie samt sidoförskjutbarhet, därtill +/- 25 grader ramstyrning med dubbelcylinder vilket gör anpassning till trädets fällriktning mycket god och ger ett avstånd mellan virkeshögarna på upp till 3,3 meter. Ramstyrningens fästöron sitter nära hjulaxelbalkens infästning. Det medför stor styrförmåga, vid backning styr man med ramstyrningen och följer sedan smidigt efter med traktorn.

HYPRO 755 HB levereras utrustad med HYPRO+1 styrsystem, som är HYPRO:s tredje generation Canbus-system med 2-spak elektrohydraulisk manövrering (EHC). Systemet har förinställningar för upp till tre olika operatörer där en mängd olika inställningar kan lagras för varje operatör gällande kran- och processorstyrning. Föraren kan till exempel ändra joystickarnas hystereskurvor, ramptider, MIN/MAX-hastigheter, balans och invertera (vända) riktningen för samtliga kranfunktioner etcetera. Allt för att på ett mycket enkelt och överskådligt sätt kunna ställa in maskinens funktioner efter förarens olika behov och önskemål.

MD430-DA Mätsystem är en del av HYPRO+1 styrsystem och har både längd- och diametermätning samt automatiska funktioner för upparbetning och loggning med smart styrning via processorns sortimentslista och CAN. Operatören kan välja att upparbeta stocken manuellt via joystickrörelse, via förinställda längdförval eller via helautomatiskt läge där mätdatorn själv väljer kaplängd efter stammens diameter och den förinställda sortimentlistan som operatören kan ställa in. Mätdatorn har en LCD-färgskärm med stora vita siffror som är lätta att läsa även i starkt solljus och i en bred betraktningsvinkel. Fotoceller startar och nollställer mätcykeln automatiskt medan separat mäthjul med pulsgivare ger mätpulssignaler till mätdatorn. MD430-DA sparar loggdata för möjlig utskrift via USB-utgång samt visar vald förvalslängd/längdförslag under körning beroende av diametern på stammen och sortimentslistan som operatören själv kan ställa in. Apteringsautomatiken förhöjer maskinens kapacitet avsevärt och är enkel att lära sig hantera som ny användare.

Trädslagsval utförs om så önskas med ett enkelt tryck på respektive joystick-knapp för gran, tall, lövträd eller diverse 1 och 2. Loggdata registreras automatiskt vid varje kap och sparas i mätlistan i mätdatorn. Mätdatorn loggar kubik och antal kapade bitar för Timmer, Klentimmer, Kubb och Massaved för flera olika sortiment. Enheten har även inbyggd kabelfelsökning, kalibrering av längd- och diametermätning samt viss maskinserviceintervall-assistans. Datorprogram samt kablage för att ansluta mätdatorn och spara ner loggdata till en PC ingår.

Det är även möjligt att utrusta HYPRO 755 HB med drift för ännu bättre framkomlighet i stenig, lerig, snörik eller på annat sätt besvärlig terräng. Driften erbjuds i två varianter efter behov av kraft: ”G-drive” är en hjälpdrift typ rulldrift via hjulnavet så att kedjor fortfarande kan nyttjas vid behov. G-Drive är avsedd för intermittent drift för bättre framkomlighet. Den kraftigare driftoptionen ”Hub-Drive” är av typen navmotordrift där man har möjlighet till stark konstantdrift. Hub-Drive väljs främst där det är mycket besvärliga terrängförhållanden eller stora snömängder.

Med en HYPRO 755 HB hjulburen traktorprocessor får du en synnerligen effektiv avverkningsmaskin med låga drift- och underhållskostnader, enkel service och högt andrahandsvärde. Allt detta tillsammans med lågt marktryck, hög markfrigång (~50 centimeter) och spårande ramstyrning ger en lättmanövrerad, skonsam och samtidigt högeffektiv avverkningsmaskin.

Gå tillbaka till traktorprocessorprogram
Teknisk data
Vikt inkl. hydr.olja2950 kg
Bredd infällt läge:2,48 / 2,67 m
Längd inkl. drag:3,6 m
Markfrigång:50 / 55 cm
Hydraulisk ramstyrning:Ja
Antal cylindrar i styrning:2 st
Svängbarhet i ramstyrning:+/-25°
Matningshastighet:>3,5 m/sek
Tiltvinkel:65°
Svängbarhet:280°
Kranens räckvidd:7,5 m
Kranens svängbarhet:360°
Min. traktoreffekt:70 hk
Min. diameter:3 cm
Max diameter:50 cm
Max kvistningsdiameter:40 cm
Vinschens dragkraft:2 ton
Vinschlinans längd:50 m
Hydraulsystem variabelt lastkännande:74 cc
Hydraulflöde:max 150 l/min
Hydraultryck:250 bar
Tankvolym:150 l
Kraftuttagsvarv:400–540 v/min
Vill du veta mer om HYPRO 755 HB?

Fyll i din information nedan och tryck sedan på ”Kontakta mig”, så kommer någon av våra säljare att ringa upp dig så snart som möjligt för att hjälpa dig vidare och svara på dina frågor om våra produkter.