HYPRO 450 XL Traktorprocessor

HYPRO 450 XL är en smidig, stark och lättmanövrerad traktorprocessor. Den är en omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika suveränt i klenare slutavverkning som i förstagallring. HYPRO 450 XL har hög- och lågfart, vilket ger möjlighet till mycket hög matningshastighet, ~5 m/sek, vid högfartsläge. Det ger stora fördelar särskilt vid körning i klenare skog. Lågfartsläget har en matningshastighet på ~3,5 m/sek och ett mycket högt startmoment kombinerat med en råstyrka som skall användas vid körning i grövre skog.
Gå till produktinfo & teknisk data
HYPRO 450 XL

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

Maskinen har maximal öppningsdiameter på 45 centimeter och en helomslutande kvistningsdiameter från 40 centimeter ner till 5 centimeter. Den har även en helhydraulisk, mycket kraftfull höghastighetskap med enastående kapförmåga som ger snabb, spjälkfri kapning och hög kapacitet. Processorn är utrustad med ett separat hydraulsystem med egen pump och tank där pumpen ansluts direkt på traktorns kraftuttagsaxel (eller som drivs via kraftöverföringsaxel om pumpen monteras på processorns stativ som alternativt utförande).

HYPRO 450 XL traktorprocessor har dubbelmidja som standard vilket medför möjligheten att förskjuta maskinens arbetsläge i sidled – därmed faller alltid kapat virke långt utanför traktorns hjulspår. Dubbelmidjan ger även utmärkta möjligheter att sortera virket i högar med olika virkessortiment redan vid upparbetningen samt att man inte kör i virkeshögarna vid förflyttning efter upparbetning. Detta medför även betydligt enklare och effektivare skotning då sorteringen redan är utförd vid upparbetningen i traktorprocessorn. Maskinens helt suveräna och råstarka (2000 kilos dragkraft) hydrauliskt drivna vinsch manövreras som standard med digital radioutrustning men kan även köras proportionellt (steglös hastighet) med handspak på manöverventilen för enklare hantering av stammen nära maskinen. Vid avbrutet vinschkommando sker omedelbart stopp utan fördröjning, vinschen är dessutom alltid i bromsat läge vid stopp.

HYPRO 450 XL kan utrustas med matarkran som finns i två längdalternativ – fyra eller sex meters räckvidd. HYPRO matarkran är skräddarsydd för att underlätta och effektivisera arbetet i maskinens närområde. Kranen arbetar oberoende av aggregatets läge och maskinföraren står därmed vid manöverbordet när kranen utför arbetet. Risspridning i stickvägen görs enkelt tack vare kranens svängvinkel på 120 grader samt dess långa räckvidd. Kranen har därmed en stor arbetsmiljöförbättrande och miljöskonsam inverkan på det dagliga arbetet i skogen.

HYPRO 450 XL traktorprocessor är alltid utrustad med mätdatorn MD430-D som har längd- och diametermätning som standard. Den har en LCD-färgskärm med stora vita siffror som är lätta att läsa även i starkt solljus och en bred betraktningsvinkel. Fotoceller startar och nollställer mätcykeln medan separat mäthjul med pulsgivare ger pulssignaler till mätdatorn. MD430-D sparar loggdata för möjlig utskrift via USB-utgång samt visar längdförslag under körning beroende av diametern på stammen och sortimentslistan som operatören själv kan ställa in. Datorprogram samt kablage för att ansluta mätdatorn och skriva ut loggdata till en PC ingår. Trädslagsval utförs om så önskas med ett enkelt tryck på respektive knapp för gran, tall, lövträd eller diverse 1 och 2. Loggdata registreras automatiskt vid varje kap och sparas i mätlistan i mätdatorn. Enheten har även inbyggd kabelfelsökning, kalibrering av längd- och diametermätning samt viss maskinserviceintervall-assistans.

Apteringsautomatik finns som tillval på HYPRO 450 XL. Spak för matning och kapsåg ersätts då av en EHC-joystick där matningen styrs av joystickens rörelse framåt/bakåt och kapsågen styrs via tryckknapp. Med apteringsautomatiken aktiverad håller operatören spaken i draget läget för att maskinen själv ska mata fram, söka upp det inställda kapfönstret i längd och stanna – antingen via de förinställda längdförvalen eller väljer mätdatorn själv längd efter diametern på stammen via den justerbara apteringslistan.

HYPRO 450 XL är en unik allroundmaskin med ett mycket brett användningsområde för både entreprenören och för den självverksamme skogsägaren. Högt andrahandsvärde, hög kapacitet, låga underhållskostnader och sänkt motorvarv genom det egna hydraulsystemets växellåda (som innebär minskad dieselförbrukning) ger sammantaget en fantastisk totalekonomi och en mycket konkurrenskraftig traktorprocessor.

Gå tillbaka till traktorprocessorprogram

Teknisk data

Vikt inkl. hydr.olja1130 / 1150 kg
Längd max:1,9 m
Längd min:1,5 m
Bredd infällt läge:1,6 m
Matningshastighet:>3,5 m/sek / >5 m/sek
Tiltvinkel:60°
Svängbarhet:140°
Min. traktoreffekt:65 hk
Min. diameter:5 cm
Max diameter:45 cm
Max kvistningsdiameter:40 cm
Vinschens dragkraft:2 ton
Vinschlinans längd:50 m
Hydraulsystem variabelt lastkännande:54 cc
Hydraultryck:230 bar
Hydraulflöde rekommenderat:85–100 l/min
Tankvolym:85 l
Kraftuttagsvarv:400–500 v/min

Kranspecifikation

Längder:4 m / 6 m
Vikter:230 kg / 350 kg
Dragkraft:1500 kg
Lyftkraft vid 2 m:1200 kg
Gripdiameter max:45 cm

Vill du veta mer om HYPRO 450 XL?

Fyll i din information nedan och tryck sedan på ”Kontakta mig”, så kommer någon av våra säljare att ringa upp dig så snart som möjligt för att hjälpa dig vidare och svara på dina frågor om våra produkter.