HYPRO FG45 Fällgrip/Energifällgrip

HYPRO FG45 fällgrip lämpar sig väl för hantering av såväl stående som fällda stammar. Fällgripen kan monteras på i princip alla kranar med rotator.

Fällgripen fäller rotstående träd med normallängd upp till max 30–35 cm i diameter och har kapmöjlighet för rotsvullna samt kortvuxna träd under gynnsamma förhållanden upp till hela 45 cm i diameter vilket gör den helt unik i funktion för sin ringa vikt och storlek.

FG45 finns även i utförande energigrip. Den är då utrustad med specialsvärd för att göra det möjligt att kapa från buskage och upp till 35 cm grova stammar.

FG45 har tiltfunktion som fäller upp gripen i fällningsposition automatiskt när gripen når fullt öppet läge. Om återgång önskas erhålles detta genom att aktivera kapsågen och gripen faller genast ner i horisontellt arbetsläge.

Kranens ventil skall vara utrustad med en extra sektion med en tilläggsventil för aktivering av kapmotorn. Denna skall vara av modell motorslid som då är öppen direkt till tank i neutralläge.

Fällgripens smidighet och hydrauliska tiltled gör det möjligt att enkelt komma åt trädstammar i rätt fällvinkel. Detta gör fällningsmomentet mycket rationellt och enkelt. Dessutom ger den låga vikten suveräna möjligheter att använda kran med mycket lång räckvidd utan att påverka stabiliteten negativt.

Teknisk data, HYPRO FG45

Kapdiameter, max:50 cm
Tiltvinkel:100°
Vikt, inkl. tiltled:169 kg
Sågens hydraulmotor:5 cm³/varv
Min. arbetstryck:190 bar
Max. arbetstryck:250 bar
Erf. pumpflöde, min:50 l/min
Erf. pumpflöde, max:80 l/min
Extra hydraulledningar:3 st

HYPRO FG45FA Fällgrip/Energifällgrip

HYPRO FG45FA fällgrip är utvecklad för minimal slangdragning, låg vikt och stor smidighet. Utrustad med trekanals rotator kan den rotera fritt i 360°.

Fällgripen kan monteras på i princip alla kranar med rotator, exempelvis på lastbilar, skogsvagnar eller skotare. Den används för att fälla, kapa, lasta och lossa träd och sly utmed vägar, ledningsgator, i park- och stadsmiljöer, men naturligtvis också tillsammans med HYPROs traktorprocessorer.

Utmärkande för HYPRO FG45FA är en helhydraulisk konstruktion, med autofunktion för tilt och kap via kommandon för öppna grip och stäng grip, det krävs alltså inget extra styrsystem för att manövrera fällgripen, endast en extra dräneringsledning. Genom en hydraulisk växelventil går funktionerna för grip över till att kapa respektive tilta efter en fördröjning. Detta tar bort behovet av fler ventilsektioner för aktivering av kap och tilt, men ger ändå en bibehållen hög kapeffekt. Fördröjningen i funktionsbyte är justerbar till mellan 0–4 sekunder. En något längre fördröjning underlättar om gripen också ska användas till att lasta och lossa det som fällts.

Både kap- och tiltfunktion avbryts när maskinföraren släpper kommandot i joysticken. Tilten är alltså helt styrbar. Tillsammans med fällgripens smidighet och hydrauliska tiltled gör detta det möjligt att enkelt komma åt trädstam eller grenverk i rätt fällvinkel. Styrkan i modellen ligger i välbeprövad robust konstruktion med bibehållen låg vikt, och i teknisk innovation som ger hög effektivitet i en lättanvänd produkt.

Teknisk data, HYPRO FG45FA

Kapdiameter, max:50 cm
Tiltvinkel:100°
Vikt, inkl. tiltled:179 kg
Sågens hydraulmotor:5 cm³/varv
Min. arbetstryck:190 bar
Max. arbetstryck:250 bar
Erf. pumpflöde, min:50 l/min
Erf. pumpflöde, max:80 l/min
Extra hydraulledningar:1 st