Fällgripar/energifällgripar från HYPRO


HYPRO FG50FA Fällgrip/Energifällgrip

HYPRO FG50FA fällgrip är utvecklad för minimal slangdragning, låg vikt och oöverträffad smidighet. Innovativ konstruktion där fällgripen endast matas med två slangar och styrs helt via funktionerna ”öppna grip” och ”stäng grip” ger möjlighet till fri rotation trots kapsågens höga oljeflöde. Fällgripen utför ett mycket effektivt kaparbete och kan monteras på i princip alla kranar med rotator – exempelvis på lastbilar, skogsvagnar, skotare och grävare.

Fällgripen används för att fälla, kapa, lasta och lossa träd, grenar och sly i skog, utmed vägar, ledningsgator, i park- och stadsmiljöer. FG50FA levereras som standard i utförandet energigrip. Den är då utrustad med öppna gripklor (risklor) 10cc sågmotor och 59 centimeter sågsvärd som klarar upp till 50 centimeter kapsnitt. Den kan även utrustas med ett 54 centimeter långt specialsvärd (energisvärd) för att göra det möjligt att kapa allt från buskage och ända upp till 45 centimeter grova stammar med mer kontroll på kedjans anspänning vid slyröjning.

Utmärkande för HYPRO FG50FA är en helhydraulisk konstruktion, med autofunktion för tilt och kap via kommandon för ”öppna grip” och ”stäng grip” – det krävs alltså inget extra styrsystem för att manövrera fällgripen. Genom en hydraulisk växelventil går funktionerna för grip över till att kapa respektive tilta efter en fördröjning. Detta tar bort behovet av fler ventilsektioner för aktivering av kap och tilt, men ger ändå en bibehållen hög kapeffekt. Fördröjningen i funktionsbyte är justerbar till cirka 0–4 sekunder. En något längre fördröjning underlättar om gripen också ska användas till att lasta och lossa det som fällts. Både kap- och tiltfunktion avbryts när maskinföraren släpper kommandot i joysticken. Tillsammans med fällgripens smidighet och hydrauliska tiltled gör detta det möjligt att enkelt komma åt trädstam eller grenverk i rätt fällvinkel.

Gripens hydrauliska ventilsektion behöver vara utrustad med öppet center (motorslid) men om detta inte är möjligt kan ett enkelt externt ”retur bypass kit” beställas tillsammans med fällgripen. Som tillägg kan ett kabel- eller radiostyrt tiltlås användas för full kontroll på både last och tiltvinkel. Utan tiltlås återgår det upptiltade läget till flytläge efter avslutad kapsekvens och tiltar då ner tillsammans med det kapade virket.

Styrkan i modellen ligger i välbeprövad robust konstruktion med bibehållen låg vikt och enkel till- och frånkoppling. Det är teknisk innovation som ger hög effektivitet i en lättanvänd produkt, som snabbt effektiviserar arbetet samt höjer ergonomin och säkerheten i fällningsmomenten för användaren.

Teknisk data, HYPRO FG50FA

Kapdiameter, max:50 cm
Tiltvinkel:100°
Vikt, inkl. tiltled:193 kg
Sågens hydraulmotor:10 cc // 5 cc
Min. arbetstryck:190 bar
Max. arbetstryck:250 bar
Erf. pumpflöde, min:40 l/min
Erf. pumpflöde, max:90 l/min
Extra hydraulledningar:0

HYPRO FG50EC Fällgrip/Energifällgrip

HYPRO FG50EC fällgrip är utvecklad för minimal slangdragning, låg vikt och full kontroll över fällgripens olika funktioner. Fällgripen matas med två slangar där varje funktion (grip, tilt och kapsåg) styrs helt via kommando ”öppna grip” eller ”stäng grip” med elektrisk växling mellan funktionerna. Växling sker via kabel eller radiostyrning. Fällgripen kan monteras på i princip alla kranar med rotator – exempelvis på lastbilar, skogsvagnar, skotare och grävare.

Fällgripen används för att fälla, kapa, lasta och lossa träd, grenar och sly utmed vägar, ledningsgator, i park- och stadsmiljöer och i skog. FG50EC kan med precision styra tilten både upp och ner i låst läge men även lägga tilten i följsamt flytläge. Detta i kombination med full kontroll över kapsågen gör FG50EC till ett mycket effektivt kapredskap även i mycket trånga och krävande utrymmen. Både grip, kap- och aktiv tiltfunktion avbryts när maskinföraren släpper kommandot i joysticken. Tillsammans med fällgripens smidighet och hydrauliska tiltled blir det möjligt att enkelt komma åt trädstam eller grenverk i rätt fällvinkel.

Gripens hydrauliska ventilsektion behöver vara utrustad med öppet center (motorslid) men om detta inte är möjligt kan ett enkelt externt ”retur bypass kit” beställas tillsammans med fällgripen.

Fällgripen levereras som standard i utförandet energigrip och är då utrustad med öppna gripklor (risklor), 10cc sågmotor och 59 centimeter sågsvärd som klarar upp till 50 centimeter kapsnitt. Den kan även utrustas med ett 54 centimeter långt specialsvärd (energisvärd) för att göra det möjligt att kapa allt från buskage och ända upp till 45 centimeter grova stammar med mer kontroll på kedjans anspänning vid slyröjning.

Styrkan i modellen ligger i välbeprövad robust konstruktion med bibehållen låg vikt och precisionsstyrda funktioner. Det är teknisk innovation som ger hög effektivitet i en lättanvänd produkt, som snabbt effektiviserar arbetet samt höjer ergonomin och säkerheten i fällningsmomenten för användaren.

Teknisk data, HYPRO FG50EC

Kapdiameter, max:50 cm
Tiltvinkel:100°
Vikt, inkl. tiltled:195 kg
Sågens hydraulmotor:10 cc // 5 cc
Min. arbetstryck:190 bar
Max. arbetstryck:250 bar
Erf. pumpflöde, min:40 l/min
Erf. pumpflöde, max:90 l/min
Elektriskt styrda funktionsval:3 st
Extra hydraulledningar:0

HYPRO FG45 Fällgrip/Energifällgrip

HYPRO FG45 fällgrip lämpar sig väl för hantering av såväl stående som fällda stammar. Fällgripen fäller rotstående träd med normallängd upp till max 30–35 centimeter i omkrets i brösthöjd och har kapmöjlighet för rotsvullna samt kortvuxna träd under gynnsamma förhållanden på upp till hela 50 centimeter i diameter kapsnitt, vilket gör den helt unik i funktion för sin ringa vikt och storlek.

Fällgripen kan monteras på i princip alla kranar med rotator, exempelvis på skogsvagnar, skotare eller grävare. Den används för att fälla, kapa, lasta och lossa träd och sly i skogen, utmed vägar, ledningsgator, i park- och stadsmiljöer, men naturligtvis också tillsammans med HYPRO:s traktorprocessorer.

FG45 levereras som standard i utförandet energigrip. Den är då utrustad med öppna gripklor (risklor) 10cc sågmotor och 59 centimeter sågsvärd. Den kan även utrustas med ett 54 centimeter långt specialsvärd (energisvärd) för att göra det möjligt att kapa allt från buskage och ända upp till 45 centimeter grova stammar. Svärdets utformning gör att kedjan får anspänning även längs långsidorna och därmed betydligt bättre stabilitet vid kapning av flera stammar samtidigt så som sly eller buskar. Kedjeavhopp minskas på så sätt betydligt med ett energisvärd i denna typ av användning. För hydraulsystem som inte når upp till mer än 60 l/min oljeflöde så kan fällgripen även utrustas med en mindre (5cc) kapmotor för bibehållen hög kedjehastighet och effektiv kapförmåga.

FG45 har tiltfunktion som fäller upp gripen i fällningsposition automatiskt när gripen når fullt öppet läge. Om återgång önskas erhålles detta genom att aktivera kapsågen och gripen faller genast ner i horisontellt arbetsläge.

Kranens ventil skall vara utrustad med en ledig sektion eller med en tilläggsventil för aktivering av kapmotorn. Denna skall vara av modell motorslid (öppet center) som då är öppen direkt till tank i neutralläge, alternativt dras returslangen och motordräneringsslangen direkt till tank.

Fällgripens smidighet och hydrauliska tiltled gör det möjligt att enkelt komma åt trädstammar i rätt fällvinkel. Detta gör fällningsmomentet mycket rationellt och enkelt. Dessutom ger den låga vikten utmärkta möjligheter att använda kran med mycket lång räckvidd utan att påverka stabiliteten eller lyftförmågan negativt.

Teknisk data, HYPRO FG45

Kapdiameter, max:50 cm
Tiltvinkel:100°
Vikt, inkl. tiltled:169 kg
Sågens hydraulmotor:10 cc // 5 cc
Min. arbetstryck:190 bar
Max. arbetstryck:250 bar
Erf. pumpflöde, min:50 l/min
Erf. pumpflöde, max:80 l/min
Extra hydraulledningar:3 st