header


HYPRO-utrustning

Komplett maskin är som standard utrustad med radiostyrd vinsch, elektronisk längdmätare och hydraulolja.

Extra tillbehör: Hypro Mätdator MD320 med längd- och diametermätning, registrering av varje kapad bit samt utskrift av mätlista, antal och volym.

HYPRO Radio

HYPRO är utrustad med professionell digital radioutrustning. Den uppfyller de höga krav som ställs vad gäller snabbhet och driftsäkerhet vid radiostyrning av vinsch för högsta säkerhet. Egen design med dubbelkommando och nödstopps-funktion samt mycket slagtålig kapsling.

HYPRO Mätverk C373

HYPRO har egen specialkonstruerad längdmätningsutrustning anpassad för att klara av de mycket högt ställda krav på driftsäkerhet i hård arbetsmiljö. I mätverket finns inbyggd kabel-felsökning och kalibreringsmöjligheter. Mätverkets stora svarta siffror är mycket lätta att avläsa även vid starkt solljus. Startpunkt och nollställning av mätningen sker automatiskt via fotoceller – inget tidskrävande letande efter rotändan.

HYPRO Mätdator MD320

HYPRO MD320 har längd- och diametermätning, sparar loggdata, har utskrift av mätlista med antal kapade bitar, medelvolym per bit och totalvolym samt möjlighet till 9 st förvalslängder för autostop (OBS! Autostop är extrautrustning och finns som kompletterande tillval endast för 755 modellerna och styrs då via HYPRO MD320). Datorprogram samt kablage för utskrift av mätlista via hemdator (PC) ingår. Trädslagsfördelning utförs om så önskas med ett enkelt knapptryck för tall, gran, löv eller diverse.