HYPRO 300 Gallringsprocessor

HYPRO 300 är en rationell, smidig, trepunktsburen gallringsprocessor som trots sin litenhet och ringa vikt (800 kg) utför ett snabbt och effektivt arbete.

HYPRO 300 har ett eget hydraulsystem där pumpenheten monteras direkt på traktorn. Maskinen har lastkännande ventil vilket ger mjukare köregenskaper och möjligheter till flödesreglering utan att använda strypfunktioner.

HYPRO 300 har nu också matarhjulsmotor i bottenrullen. Maskinen driver med tre matarhjul vilket ger den avsevärd förhöjd matarkraft.

Maskinen gör ett suveränt arbete i samtliga typer av gallring med dimensioner upp till 30 cm. Maskinen har höghastighetskap som alltid kapar snabbt och spjälkfritt.

HYPRO 300 har integrerad hydrauldriven vinsch där både in och utmatning manövreras med radiostyrning. Vid stopp är vinschen bromsad. Vinschen kan även manövreras med handspak på manöverventilen. Genom HYPRO 300:s konstruktion styrs trädet automatiskt till rätt arbetsläge i maskinen.

Maskinens pump/växelenhet monteras direkt på traktorns kraftaxel, vilket ger lägre vikt och kompaktare montage. Processorn har manuellt justerbara stödben med tre olika höjdlägen.

Maskinens manöverbord är placerat i bekväm arbetshöjd och har lättmanövrerade handspakar. Här finns möjlighet att justera hastigheten i båda riktningar individuellt på alla funktioner. Mätsystemets display är välplacerad och lättavläst.

Den här maskinen ger dig god ekonomi tack vare hög effektivitet, lågt inköpspris och framförallt mycket låga underhållskostnader. Det egna hydraulsystemets växellåda ger sänkt motorvarv, vilket också bidrar till reducerad dieselförbrukning och därmed en betydligt bättre totalekonomi.

Gå tillbaka till traktorprocessorprogram

Teknisk data, HYPRO 300 Gallringsprocessor

Vikt inkl. olja:Ca 800 kg
Matningshastighet:3 m/sek
Tiltvinkel:40°
Svängbarhet:45°
Min. traktoreffekt:50 hk
Max. diameter:30 cm
Min. diameter:3 cm
Vinschlinans längd:35 m
Vinschens dragkraft:1,5 ton
Hydraultryck:210 bar
Hydraulflöde:90 l
Oljevolym:90 l
Längd:1,65 m
Bredd:1,60 m
Kraftuttagsvarv:400–450 v/min