De är mycket väl konstruerade, dimensionerade och anpassade för den tuffa miljön de utsätts för!

Hej,

Jag heter Per Ivermark och bor i Säffle. Jag har idag en HYPRO 755 och har tidigare haft en HYPRO 450 XL. De båda köptes 2007 respektive 2002.

Jag valde HYPRO p.g.a. många orsaker, bl.a:
– Maskinerna verkade vid första anblicken vara välbyggda med genomtänkta och stabila konstruktioner.
– Hydraulikkomponenterna var av hög kvalitet och av välkända märken och väl dimensionerade.
– Elektroniken tycktes vara av hög kvalitet och väl genomtänkt, anpassad för tuffa förhållanden. Den var dessutom specialanpassad för maskinerna. Anpassningen till Valtra, som intresserade mig speciellt, verkade väl genomtänkt. Snyggt och väl genomtänkt montage av elinstallationen och hydrauliken.
– Dokumentationen, manualer, skötselinstruktioner, elscheman ingav förtroende.
– Företaget verkade trovärdigt med ytterst entusiastisk och kompetent företagsledning och personal.
– HYPRO hade en diger referenslista och tillverkade långa serier utan att behöva göra förändringar.
– Företaget verkade stabilt och siktade framåt. Jag anser det viktigt, att företaget och produkterna finns kvar i framtiden med tanke på reservdelar och service.

Jag har 75 ha skog och vill där göra allt i egen regi – från markberedning, plantering, röjning, gallring till slutavverkning. Skördare är inte ekonomiskt försvarbart för mitt behov. Traktormonterad processor verkade för mig rimligt. Valet föll då på HYPRO 450 XL monterad på en Valtra 700. Den skulle klara av gallring i 40-årig granskog genomskuren av branta raviner. Det fungerade perfekt. Vinschningen var lättvindig, då all manöver skedde från marken bakom maskinen. Stickvägarna kunde hållas med 50 m avstånd. 450 XL fungerade perfekt utan problem med gallring.

För att klara även slutavverkning bytte jag till en HYPRO 755 monterad på en Valtra 6250 med TwinTrac. Även denna har vinsch, som jag utnyttjar flitigt i besvärlig terräng (brant, stenig, dålig bärighet) eller fastfällda träd. Vid normala markförhållanden fäller jag under dagsljus och sedan kan jag sittande i traktorn bekvämt upparbeta dessa även under den mörka delen av dygnet. Rotstockar grövre än 45 cm kapar och kvistar jag med motorsåg, likaså krokiga och besvärliga klykor. Vid gallring tar jag 50 m mellan stickvägarna och fäller träden längst bort med toppen mot stickvägen. Om inte kranen räcker vinschas trädet fram. Även 755 har fungerat perfekt och fungerar fortfarande utmärkt. Inga mekaniska utmattningsskador eller andra onormala utslitningsskador har visat sig.

HYPRO gjorde på fabriken ett komplett montage på traktorn. Detta var mycket välgjort med snygga och professionellt gjorda både el- och hydraulikledningsdragningar samt installationen av alla komponenter, reläbox, styrspakar, hydraulpump, hydraultank, frontvikter m.m. Den var dessutom intrimmad och körklar och sattes direkt i produktion efter leveransen. Båda maskinerna har mycket väl motsvarat mina förväntningar.

Jag uppskattar mycket den väl fungerande reservdelshanteringen. Vid telefonbeställning direkt från skogen har jag i regel fått delarna nästa dag. Det finns artikelnummer på alla delar, varför det borgar för rätt leverans. Även telefonsupporten fungerar perfekt, då jag alltid möts av trevlig och kunnig personal. Garantiärenden har jag ingen erfarenhet av. Det har inte varit några.

Jag har fortfarande stort förtroende för företaget HYPRO och dess produkter och kan tänka mig ett byte till en eventuell efterföljare till 755.

Både 450 XL och 755 är mycket robusta, hållbara, slitstarka och har hög funktionalitet. De är mycket väl konstruerade, dimensionerade och anpassade för den tuffa miljön de utsätts för. Konstruktören har dessutom varit mycket väl insatt i skogsavverkning och med de problem detta kan medföra och även insett möjligheter och anpassat maskinerna för detta.

Jag kan varmt rekommendera självverksamma skogsägare och även entreprenörer att satsa på HYPRO maskiner p.g.a:
– Hög kvalitet.
– Välgjorda, hållbara och slitstarka maskiner.
– Hög kvalitet på hydraulik och elektronik.
– Väl genomtänkt funktionalitet.
– Hög reservdelstillgänglighet och snabba leveranser.
– Stabilt och mycket kompetent företag.

Per Ivermark, Säffle

HYPRO 755 & HYPRO 450 XL

Gå tillbaka till referenskunder
Per Ivermark